Privacyverklaring

Algemeen

Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, worden direct of indirect uw persoonsgegevens verwerkt. Herbruik BVBA, eigenaar van o.a. www.herbruik.be en www.reemploi.be (hierna: Herbruik), kan worden aangewezen als ‘verantwoordelijke’ voor de verwerking van de persoonsgegevens in dit verband. In deze Privacyverklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de regels van de Belgische privacy wet- en regelgeving.

Wanneer u een aanvraag plaatst of informatie opvraagt betreffende een gebruikt onderdeel, zullen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan autodemontagebedrijven binnen het netwerk waarmee Herbruik een overeenkomst heeft gesloten via het platform van Herbruik. Zij zijn als zodanig ook als verantwoordelijke te kwalificeren.

Typen persoonsgegevens

Om onze diensten te kunnen aanbieden, worden door Herbruik persoonsgegevens verwerkt. Het gaat dan om gegevens die actief worden verstrekt, te weten: NAW-gegevens, kentekengegevens, chassisnummers, e-mailadres en/of telefoonnummer. Daarnaast worden gegevens verwerkt die passief worden verstrekt, zoals uw IP-adres.

Wij gebruiken deze gegevens om statistieken en analyses te maken over het gebruik van onze website. Wij doen dit om het gebruiksgemak voor u, als bezoeker, te verbeteren en de prestaties van onze website te optimaliseren. Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en/of voor de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden.

Doeleinden voor verwerking door Herbruik

Herbruik gebruikt uw persoonsgegevens om een aanvraag en/of bestelling bij één of meerdere aangesloten autodemontagebedrijven te faciliteren. Uw contactgegevens c.q. aanvraaggegevens worden doorgestuurd naar de aangesloten demontagebedrijven. Herbruik kan uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen voor een evaluatie van haar dienst(en) of naar aanleiding van een door u ingediende klacht.

Indien de betaling van een bestelling plaatsvindt via de Winkelwagen-optie van Herbruik, worden ook uw bank- of creditcardgegevens gebruikt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werkt Herbruik samen met een of meerdere payment service providers (“PSP”) met wie deze gegevens ook worden gedeeld.

Herbruik biedt ook de mogelijkheid om een account aan te maken. Dit is niet verplicht. Via dit persoonlijke account kunt u uw aanvragen en bestellingen bij autodemontagebedrijven monitoren.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk of relevant is voor verwerkelijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens verkregen, of voor de termijn waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verwerkt

Herbruik verwerkt persoonsgegevens volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij zullen persoonsgegevens niet verkopen of verstrekken aan derden, behalve als dat noodzakelijk is voor het plaatsen van uw aanvraag en/of een bestelling, het verwerken van de betaling, of indien dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk en gebruiken technische, fysieke en administratieve beveiligingsmaatregelen die speciaal ontworpen zijn om redelijke bescherming van uw persoonsgegevens te bieden tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen. De beveiligingsmaatregelen bestaan onder andere uit firewalls en gegevenscodering. Wij zorgen voor de beveiliging van onze systemen en Services. U bent zelf verantwoordelijk om bv de privacy van uw wachtwoord(en) veilig te stellen en te handhaven.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of om te controleren of deze juist zijn. Dat kan via de instellingen van uw persoonlijke account, of door een e-mail te sturen naar info@herbruik.be. Wij zullen u dan schriftelijk of per e-mail, zo snel mogelijk, een overzicht toesturen van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

U hebt tevens de mogelijkheid om ons per e-mail (info@herbruik.be) te verzoeken uw persoonsgegevens geheel te verwijderen. Wij zullen een dergelijk verzoek zo snel mogelijk doorvoeren.

Gegevens over gebruik van de website en Cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy-gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Herbruik geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Instellingen aanpassen

Aanpassingen Privacy statement

Om ontwikkelingen in wet- en regelgeving of in de diensten van Herbruik te kunnen verwerken, behoudt Herbruik zich het recht voor om de inhoud van dit Privacy statement aan te passen. Herbruik adviseert u daarom dit regelmatig te raadplegen.

Voor vragen over het privacybeleid kunt u contact opnemen met Herbruik BVBA te Essen, via ons Contactformulier.

Herbruik gebruikt functionele en analytische cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Wilt u niet alle soorten cookies toestaan? Kies dan voor instellingen aanpassen. Of bekijk meer informatie.